Projekty UE

Środki unijne i różnego rodzaju dotacje są również dla Ciebie. Niezależnie do tego kim jesteś i co robisz – możesz z nich skorzystać. Zastanów się co Cię interesuje i skontaktuj się z nami.

Zrealizowaliśmy wiele projektów w okresie naszego 25 letniego funkcjonowania. Zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. Poniżej przykładowe. Zapraszamy do wspólnego napisania i zrealizowania tzw. projektów miękkich, jak i inwestycyjnych.

Świadczymy usługi kompleksowej realizacji projektów, od napisania, przez koordynację i rozliczanie projektów. Do realizacji projektów podchodzimy z pasją dbając o walory merytoryczne, jak i osiągnięcie wskaźników oraz zgodność z regulaminami programu.

Dotychczas pomyślnie zrealizowaliśmy wszystkie nasze projekty, te z EFS, EFRR i wielu innych źródeł:

– Kierunek Praca 4.0. Subregion zachodni, EFS 9.1.5, (01.10.2021-31.12.2022); 1 895 031,60 zł (całkowita wartość projektu); 1 800 280,02 zł (kwota dofinansowania); projekt szkoleniowo-doradczy

– Kierunek Praca 4.0. Subregion centralny, EFS 9.1.5, (01.10.2021-31.12.2022); 1 848 680,42 zł (całkowita wartość projektu); 1 756 246,39 zł (kwota dofinansowania); projekt szkoleniowo-doradczy

– Metamorfozy – SUBREGION CENTRALNY. Projekt dla osób z niepełnosprawnościami, EFS 9.1.5, (01.11.2020-31.10.2022); 1 976 598,34 zł (całkowita wartość projektu); 1 877 768,42 zł (kwota dofinansowania); projekt szkoleniowo-doradczy

– Młodzi na Start_SL, EFS 9.1.5, (01.09.2019-31.08.2021); 1 793 299,80 zł (całkowita wartość projektu); 1 703 634,81 zł (kwota dofinansowania); projekt szkoleniowo-doradczy

– Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej, EFS 9.1.5, (01.01.2020-31.03.2022); 1 628 697,60 zł (całkowita wartość projektu); 1 547 262,72 zł (kwota dofinansowania); projekt szkoleniowo-doradczy

– Strefa B, EFS 9.1.5, (01.01.2020-31.03.2022); 1 650 847,20 zł (całkowita wartość projektu); 1 568 304,84 zł (kwota dofinansowania); projekt szkoleniowo-doradczy

– „Młodzi Przebojowi”, EFS, 9.1.5 (1.01.2017-31.12.2018), 1 326 648,00 projekt szkoleniowo-doradczy

– „Projekt Motyl – wsparcie osób z niepełnosprawnościami”, EFS, 9.1.5 (1.01.2017-31.12.2018), 906 490,00 projekt szkoleniowo-doradczy

– „Akademia Utrzymania Czystości i Pielęgnacji Terenów Zielonych” EFS, POKL 7.4 (01.07.2013 – 31.06.2015) 1 525 089,30 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

– „Na nowo. Program inkluzji społeczno-zawodowej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością” EFS, POKL 7.2.1. (01.05.2013-31.05.2015) 2 065 229,21 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

– „Akademia Urody i Zdrowego Stylu Życia”EFS, POKL 7.2.1. (01.04.2013-31.03.2015) 1 260 437,76 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

– “Aktywne. Reintegracja społeczno-zawodowa kobiet “ EFS, POKL 7.2.1. (01.06.2011-31.07.2013) 1 478 052,28 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

– „Akademia Umiejętności” EFS, POKL 7.2.1. (01.01.2010-31.12.2011) 1 565 911,68 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

– „Perła. Integracja społeczno-zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym” EFS, POKL 7.2.1. (01.09.2009 – 31.08.2011) 1 122 503,84 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

-„Spółdzielnie socjalne szansą dla osób w szczególnej sytuacji” EFS, POKL 7.2.2. (01.07.2009 – 30.06.2011) 1 196 706,44 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

-„Spółdzielnie socjalne na Śląsku. Promocja i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej” EFS, POKL 7.2.2. (01.08.2008 – 31.01.2010) 820 902,43 PLN, projekt informacyjno- promocyjny

-„Elastyczni 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się” EFS, POKL 7.2.1. (01.10.2008 – 31.03.2010) 999 737,37 PLN, projekt badawczy

-„Wygrany. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych” EFS POKL 7.2.1. (01.09.2008 – 31.08.2010) 914 795,13 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

-„Kultowa młodzież w kul społeczeństwie. Integracja społeczna i zawodowa młodzieży” EFS, SPO RZL1.5 (01.01.2006 – 31.12.2007) 1 181 983,10 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

-„Inwestycja w przyszłość. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych izolacją więzienną” EFS, SPO RZL1.5 (01.02.2006  -31.01.2008) 937 907,60 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

-„Kobiety dźwignią handlu. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” EFS, SPO RZL1.6. (01.11.2006-31.10.2007) 1 349 579,05 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

-„Skazane na sukces –reintegracja zawodowa kobiet opuszczających placówki penitencjarne” EFS, SPO RZL1.6. (01.05.2006-31.08.2007) 1 736 539,20 PLN, projekt szkoleniowo- doradczy

-„Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm” EFS, ZPORR 2.1. (01.05.2006 – 30.04.2007) 441 618,00 PLN, projekt badawczy

-„Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego” EFS, ZPORR 2.1. (01.04.2006 – 31.03.2007) 410 473,08 PLN

– „Integracja społeczna osób uzależnionych dotkniętych izolacją więzienną” EFS, SPO RZL 1.5 (01.08.06-31.05.07) 168 360 PLN, projekt doradczy

Scroll Up