Młodzi przebojowi

 

Projekt skierowany do młodzieży przebywającej w śląskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Zakładach poprawczych, która poddana jest indywidualnej ścieżce reintegracji społecznej w ramach 1. Nowej drogi, 2. Nowej osobowości, 3….

Scroll Up