Możemy więcej – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

W związku z realizacją projektu Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie poniżej zapytania ofertowe dla potencjalnych Wykonawców oraz pozostałe niezbędne pliki do pobrania

Pro-Inwest s.c. A. Dobrowolski, D. Dobrowolska, M. Dobrowolska, informuje, iż zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 11/MW/2019 ogłoszonego dnia 21.03.2019 r. na usługę indywidualnej psychoterapii dla uczestników projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa Ścieżka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044D/17-004. W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostępne są następujące dokumenty:

Informacja o wyborze wykonawców na usługę przeprowadzenia szkoleń (kursów) zawodowych – pdf 335741 kb
Informacja o wyborze oferenta – pdf 380271 kb
Zapytanie ofertowe nr 11MW2019 w oparciu o zasadę konkurencyjności – zip 257811 kb
Zapytanie ofertowe 7/MW/2018 – docx 91389 kb
Informacje o wyborze wykonawców w ramach projektu – zip 1576688 kb
Zapytanie ofertowe 8/MW/2018 w oparciu o zasadę rozeznania rynku – zip 523432 kb
Zapytanie ofertowe 5/MW/2018 w oparciu o zasadę konkurencyjności – zip 725840 kb
Zapytanie ofertowe 3/MW/2018 w oparciu o zasadę konkurencyjności – zip 779288 kb
Zapytanie ofertowe 4/MW/2018 w oparciu o zasadę konkurencyjności – zip 725404 kb
Zapytanie ofertowe 2/MW/2018 w oparciu o zasadę konkurencyjności – zip 779016 kb
Zapytanie ofertowe nr 1/MW/2018 (materiały na rękodzielnictwo) – pdf 321403 kb

Scroll Up