Certyfikaty

Działamy zgodnie z przyjętymi standardami i dobrymi praktykami, by dać Ci poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy rzetelni i uczciwi. Nasza działalność potwierdzona jest licznymi certyfikatami.

Zaświadczenie E-III-43201/187-1/05

Ewidencja Prezydenta Miasta Katowice

Jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego wymienioną w art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Certyfikat DRP-1-40121-2575-MB/05

Poradnictwo zawodowe

Z dniem 12.09.2005 zostaliśmy wpisani do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1895/4 jako agencja poradnictwa zawodowego

Certyfikat DRP-1-40121-2574-MB/05

Praca tymczasowa

Z dniem 12.09.2005 zostaliśmy wpisani do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1895/3 jako agencja pracy tymczasowej

Certyfikat DRP-1-40121-2571-MB/05

Pośrednictwo pracy na terenie kraju

Z dniem 12.09.2005 r. zostaliśmy wpisani do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1895/1a jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Zaświadczenie 2.24/00076/2006

Rejestr instytucji szkoleniowych

Z dniem 25.04.2006 zostaliśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.24/00076/2006

Certyfikat DRP-1-40121-2573-MB/05

Doradztwo personalne

Z dniem 12.09.2005 zostaliśmy wpisani do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1895/2 jako agencja doradztwa personalnego

Certyfikat DRP-1-40121-2572-MB/05

Pośrednictwo pracy za granicą

Z dniem 12.09.2005 zostaliśmy wpisani do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1895/1b jako agencja pośrednictwa pracy w z zakresie pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

Decyzja RE-KS.546.1.1.2016

Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty.

Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty od 12.02.2016 roku dla prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Decyzja RE-KS.546.1.1.2016

Wpis do bazy usług rozwojowych

Wpis do bazy usług rozwojowych

Jesteśmy wpisani do bazy usług rozwojowych jako akredytowana instytucja świadcząca usługi szkoleniowe

Certyfikat ISO 9001:2015 02.10.2020

System Zarządzania Jakością ISO

Systematycznie poddajemy się certyfikacji w zakresie prowadzonych usług: szkoleń i doradztwa, wynajmu i zarządzania nieruchomościami, kompleksowej obsługi inwestycji

Certyfikat podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia

Certyfikat Agencji Zatrudniania

Od 12.09.2005 roku jesteśmy agencją zatrudnienia pod numerem rejestracyjnym 1895. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia upoważnia do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa zawodowego, personalnego, pośrednictwa pracy.

Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play

Certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Jesteśmy laureatem programu Certyfikatu Jakości Biznesu „Fair Play”, który stanowi wyróżnienie i nagrodę w uznaniu jakości świadczonych przez nas usług.

Statuetka „Najlepsza Inwestycja w Człowieka”

Nagroda „Najlepsza Inwestycja w Człowieka” Europejski Fundusz Społeczny

Posiadamy wiele nagród, odznaczeń, wyróżnień, podziękowań, ale ta nagroda jest dla nas szczególnie ważna. Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego: „Najlepsza Inwestycja w Człowieka” za realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO

Posiadamy certyfikację w zakresie prowadzonych usług: szkoleń i doradztwa, wynajmu i zarządzania nieruchomościami, kompleksowej obsługi inwestycji

Certyfikat ISO 9001:2015 01.10.2023

System Zarządzania Jakością ISO

Uzyskaliśmy kolejny certyfikat poświadczający jakość naszych usług w zakresie prowadzonych: szkoleń i doradztwa, wynajmu i zarządzania nieruchomościami, kompleksowej obsługi inwestycji

Certyfikat Rzetelności

Status „Rzetelna Firma”

Posiadamy status „Rzetelnej Firmy”, który dodatkowo poświadcza, że nie posiadamy żadnych przeterminowanych zobowiązań w Krajowym Rejestrze Długów.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości”

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” – procedura trwa

Jesteśmy w trakcie procedury przyznawania certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, przyznawanego firmom, które osiągają sukcesy rynkowe dzięki otwartości na wiedzę, innowacje, kreatywne działanie i inwestowanie w kapitał intelektualny i permanentny rozwój pracowników.

Akredytacja i Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Wspierając Ekonomię Społeczną wspólnie z naszymi Partnerami uzyskaliśmy od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzenie o wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

Scroll Up