Kursy i Szkolenia

Nasze szkolenia są zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb klientów zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. W przypadku szkoleń adresowanych do przedsiębiorstw staramy się by były one skuteczną i konkretną odpowiedzią na pojawiające się w firmie wątpliwości, problemy i niejasności dotyczące wybranych dziedzin funkcjonowania organizacji. Program realizowanych szkoleń konsultujemy z osobami odpowiedzialnymi za rozwój zasobów ludzkich w firmie.   

W naszej ofercie są szkolenia :

  • Treningi i warsztaty umiejętności miękkich
  • Kursy zawodowe i kwalifikacyjne
  • Zajęcia integracyjne.

Dla Firm uczestniczących w szkoleniach istnieje możliwość konsultacji i korzystania z pomocy ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów istniejących w  firmie oraz praktycznego wdrażania wiedzy uzyskanej w trakcie szkoleń.

Treningi i warsztaty umiejętności miękkich oferujemy m.in. z zakresu:

Zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzania Firmą

Zarządzanie sobą

Kursy kwalifikacyjne i zawodowe proponujemy m.in. z zakresu:

Obsługi komputera

Obsługi biura

Księgowości

Kadr i płac

Handlu i usług

Zarządzania i marketingu

Istnieje możliwość tworzenia, na życzenie klienta, szkoleń wielomodułowych oraz połączonych z nauką języków obcych na różnych poziomach zaawansowania.

Zajęcia  integracyjne:

Polecamy szkolenia outdoorowe (terenowe) i team buildingowe (budowanie zespołu) jako niezastąpione treningi integracyjne, wyłaniające liderów, uczące współdziałania w grupie, podejmowania decyzji w warunkach stresu, sztuki negocjacjii przełamywania barier lękowych. Oferujemy przeprowadzenie jedno- lub kilkudniowych treningów w atrakcyjnych miejscach na terenie Polski i za granicą. Treningi odbywają się w terenie o różnej skali trudności; wymagają od uczestników podejmowania grupowych decyzji, pokonywania strachu i wspierania się w działaniach zespołowych.

Rodzaje zadań, które proponujemy jako dodatkowe atrakcje to m.in.: jazda samochodami terenowymi offroad, quady, zadania linowo-wspinaczkowe, gry paintballowe, zadania strzeleckie, konkurencje sprawnościowe, zadania specjalistyczne tj.: loty motolotnią  lub paralotnią, wioska indiańska, skoki ze spadochronem, skoki na bungee.

Scroll Up