Psychoterapia i Diagnostyka

Profesjonalną psychoterapię dla osób dorosłych prowadzimy w zakresie:

 • Zaburzenia lękowe, lęki i nerwice;
 • Depresje;
 • Zaburzenia jedzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i nadwaga);
 • Zaburzenia psychosomatyczne;
 • Choroby nowotworowa
 • Zaburzenia osobowości

Specjalistyczną psychoterapię dla dzieci i młodzieży prowadzimy w zakresie:

·         Zaburzenia nerwicowe i somatyczne;

·         Zaburzenia zachowania;

·         Fobie szkolne;

·         Zaburzenia jedzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się i nadwaga);

·         Choroby przewlekłe

Sesje psychoterapeutyczne prowadzimy również dla:

·         par i małżeństw

·         rodzin z elementem interwencji kryzysowej

·         osób w normie z problemem, kryzysem emocjonalnym

·         menedżerów, pracowników wypalonych zawodowo

Ponadto prowadzimy: Treningi intra i interpersonalne, grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego oraz szkolenia specjalistyczne dla osób pracujących w obszarze pomagania.

Sesje indywidualne i grupowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów z całej Polski, posiadającymi również certyfikaty PTP. Sesje odbywają się w specjalistycznie wyposażonych salach i gabinetach.

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia:

1. MEDIATOR. Program edukacyjno-rozwojowy

Szkoła mediacji przygotowuje słuchaczy do prowadzenia mediacji o każdej specjalizacji, zarówno w obszarze prawa pracy, gospodarczego, cywilnego, karnego, spraw dla nieletnich

2. INTERWENT. Program szkoleniowy z zakresu interwencji kryzysowej

Szkolenie z interwencji kryzysowej prowadzone jest o różnym stopniu zaawansowania i koncentruje się na kształtowaniu wśród uczestników praktycznych umiejętności prowadzenia efektywnej interwencji kryzysowej.

3. TRENER. Program edukacyjny prowadzenia warsztatów, treningów i szkoleń

Szkoła trenerska została otworzona z myślą o tych, którzy swoją karierę widzą jako trenerzy biznesu – szkoląc pracowników i menedżerów, oraz dla wszystkich chcących prowadzić warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych, zwane również szkoleniami miękkimi.

4. NEGOCJATOR. Program specjalistyczny.

Szkoła negocjacji prowadzi edukację w zakresie wąskich specjalizacji negocjacyjnych. Szczególną popularnością cieszy się tzw. negocjator biznesowy z elementami coachingu.

Badania diagnostyczne są prowadzone w zakresie:

 • diagnoza kompetencji, uzdolnień i potencjału osobowego;
 • pomiar zainteresowań rozumianych jako preferowane kierunki aktywności poznawczej;
 • pomiar poziomu inteligencji, motywacji w wymiarze różnych kompetencji i zawodów;
 • diagnoza osobowości w kontekście rozwoju zawodowego;
 • testy predyspozycji społecznych i zawodowych;
 • ocena dojrzałości szkolnej dzieci i młodzieży;
 • ocena poziomu niedostosowania społecznego;
 • badania psychometryczne dla pracowników;
 • badania w górnictwie i kopalnictwie;
 • badania w budownictwie;
 • badania w mechanice i elektryce;
 • badania wysokościowe;
 • diagnostyka kliniczna z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • diagnoza dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w funkcjonowaniu z uwzględnieniem zaburzeń procesów poznawczych oraz emocjonalno– motywacyjnych;
 • diagnoza zaburzeń powstałych w wieku rozwojowym z uwzględnieniem badania poziomu inteligencji;
 • diagnoza zachowania werbalnego i motorycznego
Scroll Up