Oferta inwestora zastępczego

OFERTA PEłNIENIA FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO – KOORDYNACJA INWESTYCJI

1. ZADANIA INWESTORA ZASTĘPCZEGO

– organizacja procesu budowlanego

– obsługa prawna inwestycji

– udział w postępowaniu administracyjnym

– przetarg i negocjacje z projektantami

– nadzór i koordynacja projektu oraz robót budowlanych

– kontrola kosztów i jakości

– odbiory techniczne i urzędowe

2. DORADZTWO GOSPODARCZE I KONSULTACJE INWESTYCYJNE

– badanie stanu technicznego nieruchomości

– analiza rentowności i wykonalności techniczno-ekonomicznej

– ocena ryzyka operacyjnego

– kosztorysowanie, planowanie budżetu i harmonogramów

3. INSPEKTORZY NADZORU BUDOWLANEGO

– branże:

    konstrukcyjno-budowlane,

    instalacji elektrycznej

    instalacji wodno-sanitarnej

4. INŻYNIER KONTRAKTU

– administrowanie kontraktem

– nadzór techniczny i prawny na budowie

– kontrola i weryfikacja dokumentacji

5. EKSPERTYZY I WYCENY BUDOWLANE

Scroll Up