O Firmie

Firma PRO-INWEST istnieje od 1996 roku. Nasz jubileusz 25-lecia świętowaliśmy 23.01.2021 roku.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie trzech działów i obszarów:

  1. PRO-EDU szkoleń i doradztwa
  2. PRO-PROJECT inwestycji i projektów
  3. PRO-PARTNER terapii i pomocy psychologicznej

Przez ponad 25 lat budowaliśmy naszą infrastrukturę, bazę szkoleniowo-doradczą i doświadczenie projektowe, stopniowo rozszerzając zarówno świadczone przez nas usługi, jak i zasięg naszej działalności na teren całej Polski i kraje Unii Europejskiej.
Dzisiejszym efektem jest współpraca z ponad 100 ekspertami, wykładowcami, doradcami różnych dziedzin i części świata oraz realizacja usług dla wszystkich sektorów: prywatnego, publicznego, społecznego.
Wśród naszych klientów jest administracja państwowa i samorządowa, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, w tym instytucje rynku pracy, ośrodki integracji i pomocy społecznej, ośrodki pomocowe i szkoleniowe.
Dodatkowym atutem jest posiadana przez nas nowoczesna infrastruktura, w tym wysokiej klasy własne budynki, sale konferencyjne, szkoleniowe, gabinety terapeutyczne, pracownie i laboratoria badawcze.
Dotychczas zrealizowaliśmy 29 projektów wdrożeniowych i pomocowych EFRR, EFS, w tym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jesteśmy:
1. placówką kształcenia ustawicznego wymienioną w art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) – Zaświadczenie E-III-43201/187-1/05 – Ewidencja Prezydenta Miasta Katowice.
2. instytucją szkoleniową, z dniem 25.04.2006 zostaliśmy wpisani do rejestru pod numerem 2.24/00076/2006 Zaświadczenie 2.24/00076/2006 – Rejestr instytucji szkoleniowych.
3. agencją zatrudnienia, 12.09.2005 zostaliśmy wpisani pod numerem 1895/4 jako agencja poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, agencja pośrednictwa pracy Certyfikat DRP-1-40121-2575-MB/05 – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
4. posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty od 12.02.2016 roku dla prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Decyzja RE-KS.546.1.1.2016
5. posiadamy certyfikaty ISO 9001: 2015 dla działalności szkoleń i doradztwa, wynajmu i zarządzania nieruchomościami, kompleksowej obsługi inwestycji, status Rzetelna Firma i Firma Fair Play
6. posiadamy akredytację Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, działając jako Partner na obszarze subregionu Centralno-Wschodniego woj. śląskiego do 15.12.2023

Postęp technologiczny zmieni ale nie zniszczy rynku pracy

Dziennik zachodni: Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Dobrowolską, profesor Politechniki Śląskiej na temat roli kobiet w biznesie, a także wpływu cyfryzacji na rynek pracy.

Wywiad można przeczytać TUTAJ

Scroll Up