Możemy więcej – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie, biernych zawodowo, o niskich lub/i  zdezaktualizowanych kwalifikacjach z powiatu lublinieckiego.

Dla uczestników projektu oferujemy:
– warsztaty umiejętności społecznych
– warsztaty aktywizacyjne z zakresu doradztwa zawodowego
– trening autonomii decyzyjnej
– grupy motywacyjne
– warsztaty komputerowe
– warsztaty rękodzielnictwa
– kursy zawodowe
– indywidualne poradnictwo zawodowe
– indywidualne konsultacje psychologiczne
– zajęcia sensoterapii
– tłumacz języka migowego
– zajęcia fizjoterapeutyczne
– pośrednictwo pracy
– staże
– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: m.in. zakup akcesoriów kosmetycznych

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.11.2019

Udział w projekcie jest bezpłatny!

www.mapadotacji.gov.pl

Biuro projektu Lidera:
ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2
42-700 Lubliniec
Tel. 34 353 11 05
e-mail: przyjaciele.zameczka@op.pl

Biuro projektu Partnera
40-142 Katowice ul. Modelarska 10
tel. 32 209 05 32
e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up