Akcja aktywizacja

 

Fundacja Giesche  wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                           

Akcja: Aktywizacja

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie 90 osób przebywających w śląskich domach, noclegowaniach, schroniskach dla bezdomnych w ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej Akcja: Aktywizacja, w zakresie: aktywizacji wizerunku, aktywizacji psychospołecznej, aktywizacji zawodowej.

Dla uczestników projektu oferujemy:

– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej

– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku

– trening gospodarowania budżetem

– warsztaty arteterapii

– warsztaty komputerowe

– kursy zawodowe

– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem

– indywidualne poradnictwo biznesowe z jobcoachingiem

– indywidualne poradnictwo psychologiczne

– indywidualna psychoterapia

– pośrednictwo pracy

– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronach:http://www.porcelanaslaska.pl/fundacja-giesche/akcjaaktywizacja  www.akcja_aktywizacja.pro-inwest.org www.mapadotacji.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu Lidera:

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

Tel. 32 353 10 56

e-mail: biuro@porcelanaslaska.pl

Biuro projektu Partnera

40-142 Katowice ul. Modelarska 10

tel. 32 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up