Akcja aktywizacja

 
Fundacja Giesche  wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Akcja: Aktywizacja Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest wsparcie 90 osób przebywających w śląskich domach, noclegowaniach, schroniskach dla bezdomnych w ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej Akcja: Aktywizacja, w zakresie: aktywizacji wizerunku, aktywizacji psychospołecznej, aktywizacji zawodowej. 
Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej- warsztaty umiejętności społecznych
– kreowanie wizerunku- trening gospodarowania budżetem
– warsztaty arteterapii- warsztaty komputerowe- kursy zawodowe- indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo biznesowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo psychologiczne- indywidualna psychoterapia
– pośrednictwo pracy
– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019
Udział w projekcie jest bezpłatny! Więcej informacji na stronach:http://www.porcelanaslaska.pl/fundacja-giesche/akcjaaktywizacja  www.akcja_aktywizacja.pro-inwest.org www.mapadotacji.gov.pl 
Szczegółowe informacje: Biuro projektu Lidera: ul. Porcelanowa 2340-246 Katowice, tel. 32 353 10 56 e-mail: biuro@porcelanaslaska.pl 
Biuro projektu Partnera: 40-142 Katowice ul. Modelarska 10, tel. 32 209 05 32e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up