Inwestycja w przyszłość. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych izolacją więzienną

 

Projekt adresowany jest do ludzi młodych, do 24 roku życia. Beneficjenci uczestniczą w kursach zawodowych i kwalifikacyjnych oraz w warsztatach aktywności na rynku pracy i przedsiębiorczości. Zajęcia obejmują również szkolenia z zakresu…

Scroll Up