Metamorfozy – subregion centralny. Projekt dla osób z niepełnosprawnościami

 

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej wraz z partnerem Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metamorfozy – SUBREGION CENTRALNY. Projekt dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 96 osób z niepełnosprawnościami z województwa Śląskiego w powiatach: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Katowice, będziński z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.

Dla uczestników projektu oferujemy:

 • wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej
 • warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
 • warsztaty rękodzielnictwa
 • szkolenia komputerowe
 • kursy zawodowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem, psychologiczno-psychoterapeutyczne
 • zajęcia z fizjoterapeutą
 • konsultacje lekarskie
 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie
 • stypendium szkoleniowe

Wartość projektu: 1 976 598,34 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 680 108,58 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 31.10.2022
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronach:
www.mapadotacji.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu Lidera
40-142 Katowice ul. Modelarska 10
tel. 32 209 05 32
e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Biuro projektu Partnera:
41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5
tel. 32 785 42 21 wew. 22
e-mail: biuro@frapz.org.pl

Scroll Up