Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm

 

Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków Budżetu Państwa.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas sytuacja na podkarpackim rynku pracy, na którym dynamiczny rozwój elastycznych form zatrudnienia nie pociągał za sobą niezbędnych badań, diagnoz, analiz i weryfikacji statystycznych. 

Adresatami projektu byli pracownicy tymczasowi, menedżerowie agencji pracy tymczasowej, pracownicy firm użytkownika oraz reprezentatywna próba społeczna woj. podkarpackiego.

Celem projektu była diagnoza prawidłowości i konsekwencji zatrudnienia tymczasowego dla pracownika, organizacji, rynku pracy.

W ramach projektu przeprowadzone zostały m.in.:

Badania kwestionariuszowe

Wywiady pogłębione

Badania fokusowe

Badania opinii publicznej

Badania sędziów kompetentnych

Eksperyment laboratoryjny 

Opracowane zostały innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, profilaktyki pracy i doradztwa zawodowego m.in.:

Podręcznik dla specjalistów „Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm” 

Broszura dla pracowników tymczasowych „Praca tymczasowa od A do Z” 

Program Adaptacji Pracowników Tymczasowych. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2006 – 30.04.2007 

Biuro Projektu:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej

ul. Graniczna 29/121

40-956 Katowice 

tel. 032 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up