Kierunek Praca 4.0. Subregion centralny

 

Biuro Lidera Projektu:
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43 
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 363-12-36
Pokój: 102, 109, 205
humanitas.edu.pl

Biuro Projektu Partnera
„PRO-INWEST”
40-142 Katowice ul. Modelarska 10
tel/fax 32 209 05 32

ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Kierunek Praca 4.0. Subregion centralny 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie młodzieży z województwa śląskiego, powiatów pszczyńskiego, tarnogórskiego, lublinieckiego, przebywających na terenie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Krupskim Młynie i Herbach oraz Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie w ramach kompleksowego programu aktywizacji społeczno –zawodowej: 1. Nowa droga, 2. Nowa osobowość, 3. nowy zawód

Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej
– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
– warsztaty komputerowe
– kursy zawodowe
– indywidualne poradnictwo psychoterapeutyczno-psychologiczne
– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo biznesowe z jobcoachingiem
– pośrednictwo pracy
– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie
– stypendium szkoleniowe

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Scroll Up