Akademia Urody i Zdrowego Stylu Życia

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zainspirowała nas między innymi szczególna sytuacja młodych kobiet zamieszkujących województwo śląskie, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niewykorzystany obszar w zakresie aktywizacji zawodowej utrzymującego się na śląskim rynku trendu na zdrowy styl życia.

Moda na zdrowy styl życia sprawia, że coraz więcej ludzi zaczyna dbać o swoje zdrowie, dietę, wygląd. W tym obszarze powstaje coraz więcej centrów urody, fitness klubów, punktów odnowy biologicznej, usług cateringów dietetycznych, ekologicznych sklepów ze zdrową żywnością, ekoupraw oraz miejsc aktywnego spędzania czasu i sportu (siłowni i klubów oferujących różnorakie zajęcia ruchowe, szkół tańca, baz tenisowych, kortów do squasha, pól golfowych, itp.). Podobna sytuacja dotyczy mobilnych usług kosmetycznych, stylizacji i wizażu oraz wszystkich podobnych usług związanych z estetyką wyglądu. Diagnozuje się na regionalnym rynku pracy zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych z zakresu zdrowego stylu życia i mobilnej kosmetyki (np. dietetyk, instruktor fitness, domowa stylizacja paznokci, itp.)(obserwatoria rynku pracy, ecoportale, itp.), co pozwoliło na zaprojektowanie ciekawej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu pozwalającej na podjęcie stałego zatrudnienia oraz pozyskanie potencjalnych pracodawców z terenu województwa śląskiego oferujących pracę w obszarze zdrowego stylu życia i urody.

Uczestnikami projektu są: osoby fizyczne, niepracujące kobiety w przedziale wiekowym 15-27 lat, zamieszkałe w woj. Śląskim, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia, zagrożone wykluczeniem społecznym wielowymiarowym (z co najmniej jednego powodu: m.in. ubóstwa, bezdomności, alkoholizmu i narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu Zakładu Karnego).

Charakterystyka projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet do 27 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym nabycie kompetencji psychospołecznych, zawodowych oraz wzrost zatrudnienia wśród grupy docelowej.

Projekt zakłada szeroki zakres odziaływania oraz wiele godzin wsparcia dla uczestnika. Każda edycja trwa około trzy i pół miesiąca. Sumarycznie dla uczestnika przewidziano 411 godzin wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kursy uzyskują stosowne certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia MEN.

Przy realizacji projektu brać będą udział przede wszystkim uznani polscy i ponadnarodowi eksperci w dziedzinie zdrowego stylu życia, doświadczeni psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych i zawodowych.

Program bloku szkoleniowo – doradczego dla każdej edycji składa się z poniższych modułów:

I. Trening rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych

II. Warsztaty komputerowe

III. Kursy zawodowe w ramach pakietu Akademii Urody i Zdrowego stylu Życia, m.in:

– Instruktor fitness

– Vademecum profesjonalnego dietetyka

– Prowadzenie małej gastronomii i nauki carvingu

– Mobilna stylizacja paznokci

– Kurs wizażu mobilnego

– Kurs szycia i projektowania mody

IV. Indywidualne spotkania poradnictwa zawodowego

V. Indywidualne spotkania poradnictwa psychologicznego

VI. Indywidualne spotkania poradnictwa prawnego

VII. Indywidualne spotkania poradnictwa biznesowego

Biuro projektu: znajduje się przy ul. Modelarskiej 10, 40-142 Katowice, tel./fax. 32 209 05 32

Pracuj zdrowiem na sukces! Zapraszamy!

Flagi UE
Scroll Up