Możemy więcej – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie, biernych zawodowo, o niskich lub/i  zdezaktualizowanych kwalifikacjach z powiatu lublinieckiego.

Dla uczestników projektu oferujemy:

 •  warsztaty umiejętności społecznych
 •  warsztaty aktywizacyjne z zakresu doradztwa zawodowego
 •  trening autonomii decyzyjnej
 •  grupy motywacyjne
 •  warsztaty komputerowe
 •  warsztaty rękodzielnictwa
 •  kursy zawodowe
 •  indywidualne poradnictwo zawodowe
 •  indywidualne konsultacje psychologiczne
 •  zajęcia sensoterapii
 •  tłumacz języka migowego
 •  zajęcia fizjoterapeutyczne
 •  pośrednictwo pracy
 •  staże
 •  wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: m.in. zakup akcesoriów kosmetycznych

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.11.2019

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronach:

http://www.przyjaciele-zameczka.org.pl/mozemywiecej

www.mozemy_wiecej.pro-inwest.org

www.mapadotacji.gov.pl

Biuro projektu Lidera:

ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2

42-700 Lubliniec

Tel. 34 353 11 05

e-mail: przyjaciele.zameczka@op.pl

Biuro projektu Partnera

40-142 Katowice ul. Modelarska 10

tel. 32 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Flagi UE
Scroll Up