Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej

 

Biuro Projektu Lidera:
BANK ŻYWNOŚCI W CZĘSTOCHOWIE
42-217 Częstochowa, 
ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309, II piętro
Tel. 34 325 50 36
bzczestochowa.pl
e-mail: biuro@bzczestochowa.pl

ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej Nasza Akademia Aktywności to: 1. Akademia Zamian Osobowościowych, 2. Akademia Zmian Zawodowych, 3. Akademia Zmian Zdrowotnych, 4. Akademia Zmian Wizerunkowych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia u osób korzystających z PO PŻ Banku Żywności w Częstochowie, w ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej
Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
– warsztaty komputerowe
– kursy zawodowe
– warsztaty kulinarne
– psychodietetyka
– indywidualne poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne
– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo biznesowe z jobcoachingiem
– pośrednictwo pracy- wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną

Scroll Up