Projekt Motyl – wsparcie osób z niepełnosprawnościami

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:                                                                   

Projekt Motyl – wsparcie osób z niepełnosprawnością

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 50 osób niepełnosprawnych z województwa Śląskiego z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej w ramach:

  1. metamorfozy wyglądu
  2. metamorfozy osobowości
  3. metamorfozy zawodowej

Celem szczegółowym jest wzrost kompetencji kluczowych, wzrost kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej, w wieku 33-56 roku życia, w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn. Projekt ma za zadanie niwelować bariery osobiste, edukacyjne, społeczne, zawodowe i zdrowotne.

Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
– warsztaty zatrudnieniowe
– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
– trening autonomii decyzyjnej
– warsztaty rękodzielnictwa
– szkolenia komputerowe
– kursy zawodowe
– indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne
– indywidualną psychoterapię
– zajęcia z fizjoterapeutą
– pośrednictwo pracy
– ubezpieczenie uczestników na szkoleniach zawodowych, materiały szkoleniowe, usługi fryzjerskie i akcesoria kosmetyczne do metamorfozy wyglądu

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie: www.motyl.pro-inwest.org

Zapraszamy do metamorfozy niepełnosprawnych mieszkańców śląskich DPSów!

Scroll Up