Młodzi na start_SL

 

ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Młodzi na Start_SL

Całkowita wartość projektu 1 793 299,80 PLN

Wartość dofinansowania 1 703 634,81 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie osób młodych, przebywających w śląskich młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych, w ramach kompleksowego programu aktywizacji społeczno –zawodowej: 1. Nowa droga, 2. Nowa osobowość, 3. nowy zawód

Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
– warsztaty komputerowe
– kursy zawodowe
– indywidualne poradnictwo psychoterapeutyczno-psychologiczne
– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo biznesowe z jobcoachingiem
– pośrednictwo pracy
– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie
– stypendium szkoleniowe

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.10.2021 – projekt został wydłużony

Scroll Up