Strefa B

 

Biuro Projektu Lidera:
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape
ul. Piłsudskiego 41/43
42-202 Częstochowa
(wejście od ul. Piotrkowskiej)
TEL./fax 34 362 78 66 
agape-czestochowa.org
biuro@agape-czestochowa.org

ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: STREFA B: 1.Strefa Zmiany Wizerunku, 2. Strefa Zmian Osobowościowych, 3. Strefa Zmian Zawodowych, 4. Strefa Zmian Zdrowotnych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie osób z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i miasta Częstochowy, przebywających na terenie schronisk, noclegowni oraz innych ośrodków prowadzonych przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE”

Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności
– kursy komputerowe
– kursy zawodowe
– warsztaty rękodzielnicze
– fizjoterapię
– indywidualne poradnictwo psychologiczno-psychoterapeutyczne
– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem
– indywidualne poradnictwo biznesowe z jobcoachingiem
– pośrednictwo pracy
– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie,
– stypendium szkoleniowe

Całkowita wartość projektu: 1.650.847,20 PLN 

Wysokość dofinansowania: 1.568.304,84 PLN w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.403.220,12 PLN i dotacji celowej z budżetu krajowego 165.084,72 PLN.

Scroll Up