Młodzi przebojowi

 

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o. wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzi przebojowi

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie społeczno-zawodowe młodzieży, przebywającej w śląskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Zakładach Poprawczych w ramach programu:

1.     Nowej drogi

2.     Nowej osobowości

3.     Nowego zawodu

Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej
– warsztaty umiejętności społecznych – asertywności i pracy w zespole
– szkolenia komputerowe
– kursy zawodowe i kwalifikacyjne
– indywidualne poradnictwo zawodowe z jobcoachingiem, psychologiczne, biznesowe
– pośrednictwo pracy
– akcesoria kosmetyczne związane z kreowaniem wizerunku

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

Udział w projekcie jest bezpłatny!

www.mapadotacji.gov.pl

Scroll Up