Elastyczni 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się

 

Projekt zakończono osiągając wszystkie wskaźniki.

Poniżej do pobrania prezentacje zaproszonych gości oraz Zespołu Projektu przedstawione na konferencji, która odbyła się 14 kwietnia 2010 roku w Krakowie. Dostępne są następujące dokumenty:

Zarządzenie publiczne wobec osób 50+ – pdf 3111983 kb
Przedsiębiorczość szansą na kadry 50+ dla gospodarki Polski i Małopolski – pps 285696 kb
Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski – pdf 1310252 kb
Model flexicurity a starzejące się społeczeństwo – pdf 67964 kb
Polityka społeczna wobec elastycznego zatrudnienia osób 50+ – pdf 278403 kb
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych 50+ w działalności małopolskich instytucji rynku pracy – pdf 255612 kb
Psychologiczne aspekty elastycznych form zatrudnienia w kontekście starzejącego się społeczeństwa – pdf 254407 kb
Socjologiczne aspekty elastycznych form zatrudnienia – pdf 509044 kb
Ekonomiczne aspekty elastycznych form zatrudnienia – pdf 84982 kb

Scroll Up