Na nowo. Program inkluzji społeczno-zawodowej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do złożenia projektu zainspirowała nas sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu lublinieckiego, o którym z uwagi na otaczającą zieleń, mawia się, używając metafory, że są to „płuca naszego regionu”. Zainteresowani ekologią odkrywaliśmy stopniowo, analizując szereg danych statystycznych związanych z terenami zielonymi i usługami eko, że istnieje niewykorzystany obszar w zakresie aktywizacji zawodowej na śląskim rynku w zakresie usług porządkowych, opieki nad obiektami i terenami zielonymi. Na regionalnym rynku powstało wiele firm świadczących usługi profesjonalnego sprzątania obiektów biznesowych, urzędowych, itd. Firmy te rozszerzyły w ostatnich latach działalność o pielęgnację terenów przyległych (w tym zielonych) wraz z wykorzystaniem wielospecjalistycznych urządzeń: kosiarki samojezdne, szczotki zamiatające, odśnieżarki, kosy spalinowe, oraz usług dla zaplecza higieniczno-sanitarnego, w tym usług mykologicznych, dezynfekcji i odkażania, bakteriobójczych, itp. W tym obszarze zaobserwowaliśmy dynamiczny wzrost ofert na zatrudnianie pracowników posiadających umiejętności obsługi wyżej wymienionych, przykładowych urządzeń wraz z umiejętnościami opieki nad terenami zielonymi i znajomością roślin.

Analizując tą niszę i zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych z profesjonalnego sprzątania, pielęgnacji terenów zielonych, zdiagnozowaliśmy, że pozwala ona również na wzrost zatrudnienia osób we wszystkich stopniach niepełnosprawności i rodzajach – w tym upośledzonych intelektualnie i psychicznie. Dodatkowo okazuje się, że proste prace porządkowe i pielęgnacja terenów zielonych, poprzez swoją specyfikę kontaktu z naturą pozytywnie wpływa na leczenie dysfunkcji niepełnosprawności (jest to ważny element wielu szkół terapeutycznych i rehabilitacyjnych) o czym można przeczytać w wielu ciekawych, naukowych opracowaniach z zakresu skutecznych form pomocowych dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Uczestnikami projektu są: pozostające bez zatrudnienia osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenia Miejskich/Powiatowych zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności i/lub ZUS, zamieszkałe na terenie województwo śląskiego, przebywające w wybranych ośrodkach pomocowych.

Charakterystyka projektu: Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych osób zamieszkujących województwo śląskie, w tym nabycie kompetencji psychospołecznych, zawodowych oraz wzrost doświadczenia zawodowego i zatrudnienia wśród grupy docelowej.

Projekt zakłada szeroki zakres odziaływania oraz wiele godzin wsparcia dla uczestnika. Każda edycja trwa około osiem miesięcy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kursy uzyskują stosowne certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia MEN. Przy realizacji projektu brać będą udział przede wszystkim uznani polscy i ponadnarodowi eksperci w dziedzinie pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości, doświadczeni psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych i zawodowych.

Program bloku szkoleniowo – doradczego dla każdej edycji składa się z poniższych modułów:

I. Trening rozwoju osobistego, umiejętności psychospołecznych i elastycznych form zatrudnienia

II. Kursy zawodowe:

  • Opiekun terenów zielonych
  • Architekt krajobrazu
  • Profesjonalne sprzątanie z obsługą maszyn sprzątających

III. Praktyki zawodowe z usługą marketingu pracy i osobistego asystenta zawodowego (trwające 6 miesięcy, świadczone w obszarze pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zielonych)

IV. Indywidualne spotkania poradnictwa zawodowego

V. Indywidualne spotkania poradnictwa psychologicznego

VI. Indywidualne spotkania poradnictwa prawnego

VII. Indywidualne spotkania poradnictwa biznesowego

VIII. Obóz wspinaczkowy z animacją czasu prozawodowego

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Pro-Inwest ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, tel./fax. 32 209 05 32

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka ul. 74 GPP 2, 42-700 Lubliniec, tel.fax. 34 353 11 05/26

Zazieleń swoje zatrudnienie! Zapraszamy!

Scroll Up