Spółdzielnie socjalne szansą dla osób w szczególnej sytuacji.

 

ABC Spółdzielni Socjalnej – program zajęć:

Moduł I Trening umiejętności przedsiębiorczych

Zagadnienia programowe:

·       umiejętności psychospołeczne;

·       komunikacja interpersonalna;

·       umiejętności menedżerskie;

·       pozytywna autoprezentacja.


Moduł II Regulacje prawne spółdzielczości socjalnej

Zagadnienia programowe:

·       założenie spółdzielni socjalnej – podejmowane działania;

·       ustawa o spółdzielniach socjalnych;

·       rejestracja spółdzielni socjalnej.


Moduł III Finanse i księgowość spółdzielni socjalnej 

Zagadnienia programowe:

·       zasady prowadzenia księgowości spółdzielni socjalnych;

·       spółdzielnie socjalne a podatek dochodowy od osób prawnych;

·       spółdzielnie socjalne jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.


Moduł IV Zarządzanie podmiotem spółdzielczym

Zagadnienia programowe:

·       podstawy zarządzania;

·       specyfika zarządzania spółdzielniami socjalnymi z uwzględnieniem trendów na rynku;

·       pisanie biznes planów.

Moduł V Kurs komputerowy: Obsługa MS Office

Zagadnienia programowe:

·       podstawy obsługi komputera;

·       obsługa programu Microsoft Word;

·       obsługa programu Microsoft Excel;

·       obsługa programu Microsoft Power Point;

·       obsługa programu Microsoft Office Outlook.


INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Zakres konsultacji:

·       diagnoza potencjału osobowego;

·       bilans mocnych i słabych stron;

·       wartościowanie celów życiowych;

·       budowanie poczucia kontroli nad własnym życiem;

·       diagnoza radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

·       planowanie aktywności życiowej.


INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

Zakres konsultacji:

·       rozpoznanie i analiza predyspozycji zawodowych i przedsiębiorczych;

·       planowanie aktywności zawodowej;

·       praca na terenie UE;

·       ścieżka rozwoju zawodowego;

·       analiza rynku pracy;

·       metody aktywnego poszukiwania pracy;

·       redagowanie dokumentów aplikacyjnych;

·       przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Scroll Up