Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – Motyl 2

 
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                           
„Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – Motyl2” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 72 osób niepełnosprawnych z województwa Śląskiego z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. 
Dla uczestników projektu oferujemy:
– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej- warsztaty umiejętności społecznych
– kreowanie wizerunku i asertywności- warsztaty zatrudnieniowe- trening autonomii decyzyjnej
– warsztaty rękodzielnictwa- szkolenia komputerowe
– kursy zawodowe
– indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczno-psychoterapeutyczne
– zajęcia z fizjoterapeutą
– konsultacje lekarskie
– pośrednictwo pracy
– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019
Udział w projekcie jest bezpłatny! 
Scroll Up