Kultowa młodzież w kul społeczeństwie

 

Projekt ma na celu integrację społeczną i zawodową młodzieży. Swoim zakresem obejmuje zarówno aktywizację środowiskową, jak i poznawczo ? edukacyjną poprzez szkolenia umiejętności psychospołecznych, a także nabywanie kompetencji zawodowych.

Scroll Up