Akademia umiejętności

 

I 2010 r. Rozpoczęto realizację działań zaplanowanych w ramach projektu. Zaplanowano wsparcie dla  60 mężczyzn spełniających określone w projekcie kryteria (mężczyźni osadzeni w Zakładzie Karnym, zamieszkali na terenie woj. małopolskiego, zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia, posiadający prawa publiczne). Zostały podpisane umowy z Wykonawcami, opracowane standardy i zasady realizacji projektu oraz harmonogram działań. Określono równie zakładane do osiągnięcia rezultaty. 

II 2010 r. Została przeprowadzona rekrutacja do I edycji projektu. Do udziału w przewidzianej formie wsparcia wybrana została grupa 10 Uczestników Projektu tj. 10 mężczyzn z problemem alkoholowym, osadzonych w Zakładzie Karnym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, posiadających prawa publiczne (co umożliwia uczestnictwo w projekcie na tych samych warunkach, co osoby przebywające na wolności).

III 2010 r. Zakończono realizację szkoleń miękkich dla uczestników I edycji projektu (Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy oraz Warsztaty z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Celem warsztatów był rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

IV 2010 r. Zakończono realizację Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW dla uczestników I edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Celem kursu był rozwój umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans osadzonych na zatrudnienie.

IV 2010 r. Została przeprowadzona rekrutacja do II edycji projektu. Do udziału w przewidzianej formie wsparcia wybrana została grupa 10 Uczestników Projektu tj. 10 mężczyzn z problemem alkoholowym, osadzonych w Zakładzie Karnym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, posiadających prawa publiczne (co umożliwia uczestnictwo w projekcie na tych samych warunkach, co osoby przebywające na wolności).

V 2010 r. Zakończono realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników I edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. Celem poradnictwa był rozwój umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

V 2010 r. Zakończono realizację szkoleń miękkich dla uczestników II edycji projektu (Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy oraz Warsztaty psychodramy zawodowej). Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Celem warsztatów był rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.VI 2010 r. Zakończono realizację indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników I edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. Celem poradnictwa był rozwój umiejętności psychologicznych.

VI 2010 r. Zakończono realizację I edycji projektu. 10 Uczestników Projektu zakończyło udział we wszystkich zaplanowanych w projekcie formach wsparcia.

VI 2010 r. Zakończono realizację Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW dla uczestników II edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Celem kursu był rozwój umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans osadzonych na zatrudnienie.

VIII 2010 r. Zakończono realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników II edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. Celem poradnictwa był rozwój umiejętności psychologicznych i społecznych oraz kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy.

VIII 2010 r. Zakończono realizację II edycji projektu. Sumarycznie do sierpnia 2010 r. 20 Uczestników Projektu zakończyło udział we wszystkich zaplanowanych w projekcie formach wsparcia. 

VIII 2010 r. Została przeprowadzona rekrutacja do III edycji projektu. Do udziału w przewidzianej formie wsparcia wybrana została grupa 10 Uczestników Projektu tj. 10 mężczyzn z problemem alkoholowym, osadzonych w Zakładzie Karnym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, posiadających prawa publiczne (co umożliwia uczestnictwo w projekcie na tych samych warunkach, co osoby przebywające na wolności).

IX 2010 r. Zakończono realizację Kursu komputerowego, grafiki i projektowania stron WWW dla uczestników II edycji projektu. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu. Celem kursu był rozwój umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans osadzonych na zatrudnienie.

X 2010 r. Zakończono realizację szkoleń miękkich dla uczestników III edycji projektu (Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy oraz Warsztaty psychodramy zawodowej). Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Celem warsztatów był rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. 

XII 2010 r. Zakończono realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników II edycji projektu. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. Celem poradnictwa był rozwój umiejętności psychologicznych i społecznych oraz kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. 

I 2011 r. Z początkiem nowego roku przeprowadzono rekrutację do kolejnej już edycji projektu. Do udziału w przewidzianej formie wsparcia wybrano grupa 10 Uczestników Projektu tj. 10 mężczyzn osadzonych w Zakładzie Karnym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, posiadających prawa publiczne (co umożliwia uczestnictwo w projekcie na tych samych warunkach, co osoby przebywające na wolności). 

II 2011 r. Uczestnicy IV edycji projektu zakończyli realizację szkoleń miękkich, na które składają się: Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy oraz Warsztaty z psychodramy zawodowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. Celem warsztatów był rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Ponadto rozpoczęto pracę w ramach poradnictwa indywidualnego.

III 2011 r. Przeprowadzono Kurs komputerowy, grafiki i projektowania stron WWW. Wszyscy Uczestnicy zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu. Celem kursu był rozwój umiejętności zawodowych niezbędnych na obecnym rynku pracy i tym samym zwiększenie szans osadzonych na zatrudnienie. Wszyscy Uczestnicy kontynuują poradnictwo indywidualne, realizując plan spotkań z doradcami zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa. 

IV 2011 r. Zakończono realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, prawnego oraz psychologicznego dla uczestników IV edycji projektu. Celem poradnictwa było zwiększenie kompetencji społecznych oraz zawodowych. Wszyscy Uczestnicy IV edycji projektu zakończyli udział we wszystkich formach wsparcia proponowanych w projekcie. Przeprowadzono rekrutację do kolejnej już V edycji projektu. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem projektu zrekrutowano grupę 10 Uczestników tj. 10 mężczyzn osadzonych w Zakładzie Karnym, zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, posiadających prawa publiczne.

V 2011 r. W tym miesiącu zrealizowaliśmy szkolenia miękkie zgodnie z harmonogram. Celem warsztatów był rozwój umiejętności psychologicznych oraz wzrost poczucia własnej wartości. Warsztaty umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych; Warsztaty motywacji i poczucia własnej wartości; Warsztaty autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku na rynku pracy oraz Warsztaty psychodramy zawodowej ukończyli wszyscy Uczestnicy V edycji – każdy Uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. Rozpoczęto realizację indywidualnego poradnictwa: zawodowego, prawnego, psychologicznego. Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

Scroll Up