Kobiety dzwignią handlu. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

 

Kobiety dźwignią handlu. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6.

Adresatami projektu były kobiety bezrobotne i poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach lub Tychach.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 100 kobiet z Miasta Katowice i Tychy.

W ramach projektu oferowaliśmy:

Bezpłatne szkolenia miękkie

Bezpłatne poradnictwo zawodowe

Bezpłatny kurs komputerowy

Bezpłatne kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje

Pośrednictwo pracy. 

Ponadto podczas szkoleń Beneficjenci projektu otrzymali bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

Projekt zakładał szeroki zakres oddziaływania. Założono 10 edycji. Zajęcia prowadzone były w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

Przy realizacji projektu udział wzięli doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2006 – 30.06.2007 

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

Trening: Aktywny na rynku pracy w alternatywnych formach zatrudnienia

Trening motywacji i poczucia własnej wartości

Kurs Euroobsługa klienta

Kurs Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Kurs Profesjonalny przedstawiciel handlowy 

Kurs komputerowy

Indywidualne doradztwo zawodowe

Projekt realizowany był przez: 

Agencję Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. 

al. Marszałka Piłsudskiego 12 , 

43 – 100 Tychy  t

el. (032) 325 72 00

aprg@tychy.org.pl  

Pro-Inwest Centrum Edukacji i pomocy psychologicznej

ul. Graniczna 29/121

40-956 Katowice 

tel. 032 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up