Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – Motyl 2

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – Motyl2”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 72 osób niepełnosprawnych z województwa Śląskiego z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.

Dla uczestników projektu oferujemy:

– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej

– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności

– warsztaty zatrudnieniowe

– trening autonomii decyzyjnej

– warsztaty rękodzielnictwa

– szkolenia komputerowe

– kursy zawodowe

– indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczno-psychoterapeutyczne

– zajęcia z fizjoterapeutą

– konsultacje lekarskie

– pośrednictwo pracy

– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronach:

www.motyl2.frapz.org.pl

www.motyl2.pro-inwest.org

www.mapadotacji.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu Lidera:

41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5

tel. 32 785 42 21 wew. 22

e-mail: biuro@frapz.org.pl

Biuro projektu Partnera

40-142 Katowice ul. Modelarska 10

tel. 32 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

Scroll Up