Portal Mykologiczny

Pro-Inwest s.c. A. Dobrowolski, D. Dobrowolska, M. Dobrowolska w Katowicach podjęła się realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej i innowacyjnej usługi portalu mykologicznego”.  Projekt realizowany w terminie: wrzesień 2017 do sierpnia 2018r.

Celem projektu jest jest wprowadzenie do oferty firmy nowych i innowacyjnych usług poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu – B2C Business to Consumer, pozwalającego na świadczeniu e-usług w zakresie mykologii. Wprowadzone usługi przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym. Dotyczy inwestycji w nowe środki trwałe – zakup niezbędnych urządzeń oraz stworzenie odpowiedniego oprogramowania dla portalu mykologicznego. Cel szczególny to wdrożenie innowacji produktowej polegającej na stworzeniu kompleksowych usług z zakresu niszowych zagadnień mykologii w dziedzinie budownictwa, będzie to pierwszy tego typu portal w skali kraju, zrzeszający  specjalistów mykologów oraz wszystkich związanych z branżą budowlaną i zajmujących się problematyka korozji biologicznej jak również osób prywatnych szukających informacji na ten temat. 

Scroll Up