Komputerowe Centrum Edukacyjne

W dniu 01.01.2014 zostało otwarte Komputerowe Centrum Edukacyjne w budynku przy ul. Jagiellońskiej 13 w Katowicach. To nowoczesne, multimedialne sale komputerowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem audio wizualnym oraz zapleczem dla cateringu.

W październiku 2012 rozpoczęliśmy projekt inwestycyjny pt.: „KOMPUTEROWE CENTRUM EDUKACYJNE – rozszerzenie zakresu usług lokalnego przedsiębiorcy wspierającego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Projekt dotyczył rozszerzenia zakresu działalności firmy przez wprowadzenie nowej usługi. Projekt obejmował swym zasięgiem kompleksową modernizację pomieszczeń zlokalizowanych w budynku w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 13, a także stworzenie nowoczesnego, w pełni multimedialnego centrum komputerowego, dostosowanego m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych, co umożliwia edukację wszystkim mieszkańcom regionu, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Projekt realizowany był od 01 października 2012 do 31 grudnia 2013. Wartość projektu to 404 271,36 PLN, wartość dofinansowania stanowi 59,48% i wynosi 195 496,43 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Zapraszamy do skorzystania z różnorakich form edukacji w naszym nowym multimedialnym centrum!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby

Scroll Up