Centrum Innowacyjnej Archiwizacji

Pro-Inwest s.c. A. Dobrowolski, D. Dobrowolska, M. Dobrowolska w Katowicach realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej i innowacyjnej usługi jaką jest uruchomienie Centrum Innowacyjnej Archiwizacji w Katowicach”.  Projekt realizowany będzie w terminie: czerwiec 2017 do października 2018r.

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowych i innowacyjnych usług poprzez uruchomienie Centrum Innowacyjnej Archiwizacji w Katowicach.

Cele szczególne to:

1. wdrożenie innowacji produktowej- stworzenie kompleksowej usługi archiwizacji danych i obiektów (niezależnie od ich formatu i postaci: fizyczna, cyfrowa), będzie to pierwsza tego rodzaju usługa w skali kraju – Archiwum 3D.

2.Wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym

3.Rozwój usług archiwizacyjnych a przede wszystkim archiwizacji 3D.

Planowane efekty:

Wprowadzenie nowych usług do firmy: wydruk 3D, skanowanie3D, skanowanie dokumentów, niszczenie, przechowywanie dokumentacji papierowej, jak również innowacyjną na skalę

kraju usługę archiwizacji 3D w chmurze z dedykowanym programem do zarządzania posiadanymi zasobami. Pozwala ona na archiwizację: danych, przedmiotów, urządzeń, projektów.

W ramach projektu zastanie stworzona specjalistyczna technologia do gromadzenia/przechowywania przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej (dedykowany, nowy program do obsługi archiwum) z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej, który zostanie udostępniony klientom.

Zostaną zakupione komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, zapewniające realizację usług i sprawną komunikację pomiędzy obsługą a klientem oraz bezpieczeństwo usług.

  • Wartość projektu: 1 964 540,01 PLN
  • Wydatki kwalifikowane: 1 597 187 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 718 733,65 PLN
Scroll Up