Centrum Aktywnej Turystyki Wspinaczkowej

W dniu 10.07.2014 zostało otwarte Centrum Aktywnej Turystyki Wspinaczkowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 13 w Katowicach. Jest to pierwsza w regionie zewnętrzna ściana wspinaczkowa o różnym stopniu trudności, dostępna w różnych warunkach pogodowych, w systemie 24 godzinnym. W budynku znajduję się sala fitness wyposażona w nowoczesny i w pełni profesjonalny sprzęt do treningów indywidualnych, które również są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Całość stanowi najnowocześniejszy kompleks rekreacyjno – sportowy dla najbardziej wymagających. Dla zapewnienia komfortu użytkowników, do dyspozycji mamy wewnętrzny parking. Jesteśmy dumni, że projekt ten zwiększa ofertę turystyczną naszego miasta Katowice i wpływa pozytywnie na jego wizerunek.

W marcu 2012 rozpoczęliśmy projekt inwestycyjny pt.: „Rozwój turystyki poprzez budowę Centrum Aktywnej Turystyki Wspinaczkowej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna.

Projekt dotyczył rozszerzenia zakresu działalności firmy przez wprowadzenie nowej usługi. Projekt obejmował swym zasięgiem rozbudowę o nowe pomieszczenia fitness zlokalizowane w budynku w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 13, a także stworzenie zewnętrznej ścianki wspinaczkowej wraz z całym niezbędnym osprzętem sportowo-rekreacyjnym.

Projekt realizowany był od 01 marca 2012 do 10 lipca 2014. Wartość projektu to 1 844 508,00 PLN, wartość dofinansowania stanowi 49,98%  i wynosi 749 500,08 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Zapraszamy do skorzystania z aktywnych form turystyki i wypoczynku w naszym nowym Centrum dostosowanym dla każdego.

Scroll Up