Parking Bez Barier

W dniu 25.03.2015 został otwarty parking przy ul. Jagiellońskiej 13 wjazd od strony ulicy Królowej Jadwigi w Katowicach. Parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych funkcjonuje w systemie 24 godzinnym. Nad bezpieczeństwem zaparkowanych samochodów czuwa obsługa parkingu wsparta systemem monitoringu.

W maju 2014 rozpoczęliśmy projekt inwestycyjny pt.: „PARKING BEZ BARIER – rozszerzenie zakresu usług lokalnego przedsiębiorcy wspierającego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Projekt dotyczył rozszerzenia zakresu działalności firmy przez wprowadzenie nowej usługi.

Celem projektu było stworzenie parkingu w trybie całodobowym wraz z pełną obsługą. Parking wyposażony jest w system komputerowy monitorujący obsługę klientów. Nad bezpieczeństwem zaparkowanych samochodów czuwa obsługa parkingu wsparta systemem monitoringu, który umożliwia pełną obserwację terenu. Całość sprzętu obsługującego ruch na parkingu jest zgodny z najwyższymi europejskimi standardami, spełniającymi równocześnie wymogi ergonomii, bezpieczeństwa i wysokiego komfortu obsługi. Ułatwia także korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Projekt realizowany był od 27 maja 2014 do 25 marca 2015. Wartość projektu to419 213,97 PLN, wartość dofinansowania stanowi 58,00%  i wynosi 197 678,14 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

Zapraszamy do skorzystania z przyjaznego parkingu dla każdego.

Scroll Up